Geschiedenis

Chronologie Dynastieën van China

Xia  ca. 2070 - 1600 v.Chr.
De eerste bekende vorsten van China, gevestigd aan de Gele Rivier; agrarisch volk, dat brons en aarwerk gebruikte.

Shang ca. 1600 – 1046 v.Chr.
Beschaving, ook gevestigd aan de Gele Rivier, die aardewerk en brons gebruikte.

Zhou 1046 – 221 v. Chr.
- Westelijke Zhou 1046 – 771 v. Chr.
Confucius (551 – 479 v. Chr.) en de ontwikkeling van ijzeren ploegscharen.
- Lente en Herfst 770 – 476 v.Chr.
- Strijdende Staten 476 – 221 v.Chr.
Politieke verdeeldheid; verspreiding van de confuciaanse cultuur.

Qin 221 – 206 v.Chr.
Qin Shihuangdi, bekend als de eerste Doorluchtige Keizer, die regeerde van 221 tot 210 v.Chr. en China verenigde,
schiep een gecentraliseerd bestuur, begon met de Grote Muur en liet een Terracotta Leger in zijn graf achter.

Shang Dynastie bronswerk Tang Dynastie paard xian_terra_leger

Han 206 v.Chr. – 220 na Chr.
- Westelijke Han 202-8 na Chr.
- Oostelijke Han  9 na Chr. – 220
De vorsten mobiliseerden de geleerde klasse om het land bij elkaar te houden en pasten het confucianisme voor staatsdoeleinden aan;
in dit tijdperk werd het papier uitgevonden en via de Zijderoute kwam China open te staan voor invloeden uit het buitenland, waaronder het boeddhisme.

De Drie Koninkrijken 220 – 280
(Wei, Shu, Wu) en de  Periode van Verdeeldheid 220 – 581
Verdeling van China in noordelijke en zuidelijke koninkrijken; verspreiding van het  taoïsme.

Sui 581 – 618
Herstel van de keizerlijke glorie, aanleg van het Grote Kanaal.

Tang 618 – 907
Militaire expansie en pacificatie en bloei van de kunsten, in het bijzonder beeldhouwen, porselein, poëzie, architectuur en grafbeeldjes.

Vijf Dynastieën  907 – 960
Vijftig jaar strijd.

Song 960 – 1279
Uitvinding van buskruit en drukkunst, papieren geld; bouw van de meest geavanceerde schepen op aarde.

Yuan 1279 – 1368
Kublai Khan, kleinzoon van Genghis Khan, veroverde China.

Ming 1368 – 1644
Herstelde de Chinese keizerlijke traditie, bouwden de Verboden Stad en de Ming Graven; ontwikkeling van porselein,
opkomst van de macht van eunuchen en toelating van de eerste Europeaan in de Verboden Stad, een Jezuïet.

Qing 1644 – 1911a
Hoogtepunt onder de Drie Keizers van de zeventiende en achttiende eeuw, daarna verval dat leidde tot de troonsafstand van de laatste keizer in 1912.

Republiek 1912- 1949
Een onrustige periode die aanvankelijk werd gekenmerkt door het regime van krijgsheren, daarna door de overheersing van de Kuomintang (Nationalistische Partij) onder Chinag Kai-shek, die werdt verzwakt door de Japanse invasie en door acht jaar oorlog, voordat ze werden verslagen door de Communisten.

Volksrepubliek  1949 – Heden
Mao Zedong domineerde China een kwart eeuw, waarin de Grote sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie plaatsvonden;
halverwege de jaren tachtig veranderde China zijn economische koers en naam het marktmechanisme over. Het werdt de snelst groeinde economie op aarde.

verbodenstad_beijing   china_man_shaanxi_2011